Prinsjesdag 2022 - Van Der Voet
  • Welkom op onze website! U bent bij ons op het juiste adres voor uw financiële administratie, aangiften, jaarrekeningen en financieel advies. Hét adres voor ondernemers.

Belastingplan 2023

In het Belastingplan 2023 zijn een groot aantal fiscale maatregelen opgenomen die ondernemers en directeurgrootaandeelhouders (dga’s) direct raken. In samenwerking met Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft onze beroepsorganisatie NOAB twee notities opgesteld, waarin de belangrijkste maatregelen voor u aan de orde komen.

Belastingplan special 2023 voor DGA’s

Let wel, het zijn alleen zaken die specifiek over dga’s en hun eigen bv in het mkb gaan. 

Belastingplan special 2023 voor IB-ondernemers

Let wel, het zijn alleen zaken die specifiek over ondernemers in de inkomstenbelastingsfeer gaan.