Zakelijk - Van Der Voet
  • Welkom op onze website! U bent bij ons op het juiste adres voor uw verzekeringen, eerlijk hypotheekadvies, huren van een kluis en bankzaken. Het adres voor zowel particulieren als zakelijke ondernemers.

Zakelijke verzekeringen

Bij ondernemen komt heel wat kijken. Hoe zorgvuldig u ook te werk gaat, er kunnen zich altijd gebeurtenissen voordoen die u niet in de hand heeft. Hoewel u de risico’s nooit kunt uitsluiten, heeft u wel de mogelijkheid de gevolgen ervan te beperken. Een goede analyse van uw bedrijfsactiviteiten en de risico’s die daarbij horen, kan u veel onnodige zorg en kosten besparen. Een gediplomeerde verzekeringsadviseur bespreekt persoonlijk met u de risico’s en adviseert over de verzekeringsoplossingen die het beste bij uw onderneming passen.

 

Van der Voet Assurantiën biedt u verzekeringen op het gebied van:

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Bedrijfsschade

Gebouw & inventaris

Vervoer & transport

Zorg & inkomen

Milieuschade

Cyber

CAR

Overzicht verschillende zakelijke verzekeringen

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u of één van uw medewerkers schade berokkent aan bijvoorbeeld één van uw klanten, is het prettig om te kunnen terugvallen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen materiële schade die door u of een werknemer is veroorzaakt. Ook persoonlijke (letsel)schade is verzekerd binnen de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, evenals productaansprakelijkheid. Omdat het bij aansprakelijkheidsstelling vaak om grote bedragen gaat, is een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een must voor elk bedrijf. Wij helpen u graag bij het inventariseren van de risico's die uw onderneming loopt en het vaststellen van de beste dekkingsvorm. Bel ons gerust voor een afspraak.

Rechtsbijstand

U heeft als ondernemer al snel met veel partijen te maken, zoals afnemers, leveranciers, de gemeente, personeel en (ver)huurders. De kans op een conflict, en daarmee een juridisch geschil, is altijd aanwezig. Het inhuren van juridische bijstand kan behoorlijk in de papieren lopen. Met de rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven krijgt u, ook bij dreigende conflicten, juridische hulp van onafhankelijke specialisten.

Bedrijfsschade

Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade aan uw bedrijfsruimte of inventaris, hebt u (even) geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter wel door. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gemiste omzet en de vaste lasten. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag, soms aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding en het wegvallen van stroom- of watervoorziening. U ontvangt een uitkering om de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen en de vaste kosten, zoals salaris en huur door te kunnen betalen. De dekking van de bedrijfsschadeverzekering is op maat te maken. Zo is omzetverlies door schade bij een naburig bedrijf (bijvoorbeeld een winkelcentrum of een andere publiekstrekker) of door schade bij toeleveringsbedrijven ook mee te verzekeren.

Gebouw & inventaris

Als u een bedrijfsgebouw bezit, is het waarschijnlijk een van uw grootste investeringen. Een brand of storm kan ingrijpende schade veroorzaken. De Bedrijfsgebouwenverzekering biedt u een uitgebreide dekking, waardoor u zich als eigenaar over de financiële gevolgen in elk geval geen zorgen hoeft te maken.

Bij een inventarisverzekering worden de roerende zaken van een bedrijf verzekerd. Hieronder verstaan we alle objecten binnen uw bedrijf die niet onlosmakelijk met de grond zijn verbonden. Denk hierbij aan meubels, stellages, machines, apparatuur, kantoorartikelen. Ook uw voorraad kunt u meeverzekeren. Als het pand uw eigendom is, is het aan te bevelen uw opstal- en inventarisverzekering te combineren omdat bij een brand op allebei de polissen een schade zal ontstaan.

Vervoer & transport

Veel ondernemers denken bij transport aan vervoer met vrachtauto’s of containerschepen. Als er tijdens dat transport iets misgaat, kunnen de goederen beschadigd raken. Maar wist u dat diefstal van bijvoorbeeld gereedschappen uit uw bedrijfsauto of verlies van goederen die iemand anders voor u vervoert ook kan zorgen voor behoorlijke schade? Wij adviseren over transportverzekeringen die bij u passen.

Zorg & inkomen

Gezonde en vitale medewerkers zijn van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Met een goede collectieve zorgverzekering biedt u werknemers niet alleen premievoordeel, maar draagt u ook bij aan gezonder personeel door preventieve programma’s en gezondheidsadviezen.

Een inkomensverzekering is een verzamelnaam voor alle verzekeringen die medewerkers en ondernemers beschermen tegen de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bent u een zelfstandig ondernemer (ZZP) of directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan kunt u géén aanspraak maken op een uitkering van een werknemersverzekering of van de overheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de oplossing als u uw inkomen toch wilt verzekeren. Bent u een werkgever? Dan kunt u het inkomen van uw personeel met een verzuimverzekering de eerste twee jaar verzekeren van arbeidsongeschiktheid afdekken. Voor de periode na de eerste twee jaar zijn er ook verzekeringsproducten. Deze laatste vallen onder de noemer WIA verzekeringen.

Cyber

Een gerichte (computer) hack of het verlies van een USB stick kan grote financiële gevolgen hebben. Denk maar aan verlies van persoonlijke gegevens van uw klanten, het in verkeerde handen komen van inloggegevens, schade aan uw IT netwerk of onbereikbaarheid van uw website. Met een Cyberverzekering bent u verzekerd van hulp en vergoeding als u slachtoffer wordt van cybercriminaliteit.

Milieuschade

Veroorzaakt u met uw onderneming bodem- of waterverontreiniging? Dan bent u verplicht de aangerichte schade schoon te maken. U heeft dan een saneringsplicht. De kosten van sanering kunnen flink oplopen en komen vaak volledig voor uw rekening. Met een milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor vrijwel alle kosten, waardoor de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd is. Niet alleen de sanering van uw eigen terrein is verzekerd maar ook de locaties waar uw bedrijf werkzaamheden verricht. Is er sprake van inkomende vervuiling en die vervuiler is niet verzekerd dan biedt de verzekering ook uitkomst.

CAR

Een CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) is een verzekering die schade dekt tijdens de bouw of verbouwing van een pand. Het risico van bouwwerkzaamheden wordt namelijk niet door een ‘gewone’ opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering gedekt. De verzekering is bedoeld voor opdrachtgevers en aannemers van allerlei verschillende bouwprojecten. Bij ieder bouwproject kan er iets misgaan waardoor schade ontstaat. Dit kan schade aan 'het werk' zelf zijn, schade aan eigendommen van derden of aan uw eigen eigendommen. Of u nu een doorlopende verzekering afsluit die het hele jaar door voor alle projecten dekking biedt of een verzekering afsluit voor de duur van één bouwproject, u bent te allen tijde verzekerd tijdens de werkzaamheden.